czde
Akce střelnice:Broková střelnice

V oblasti brokové střelby nabízíme lovecké kolo, univerzální trap, double trap, zajíce na průseku, lovecký parkur, dále pak střelbu ze vzduchových zbraní. Střelnice samotná splňuje nejpřísnější parametry  pro sportovní střelecké soutěže (Pohár LS Třemešek, Jesenická liga, pohár Shoting & Hunting a další ). Střelba je realizována pod vedením zkušených instruktorů s maximálním důrazem na bezpečné zacházení se zbraní. Areál je vhodný pro organizaci firemních i soukromých akcí, zájmových činností mládeže, mysliveckých sdružení. Jsou zde také pravidelně pořádány střelby pro širokou veřejnost. Veškeré zázemí pro zajišťování služeb je k dispozici přímo na střelnici (bufet, posezení za deště a jiné).
Myslivost a lovectví

Výkon práva myslivosti je prováděn v honitbách v podhůří Jeseníků o celkové  rozloze cca 3500 ha. V rámci poplatkových služeb nabízíme odlov zvěře vysoké, srnčí a černé. Tyto služby také zahrnují organizaci společných naháněk a honů. V rámci zakázkového odlovu také nabízíme lov kachny divoké, zajíce obecného, bažanta obecného. Vyřizujeme veškeré případné legislativní požadavky spojené s individuálním i skupinovým odlovem pro cizí státní příslušníky.

Shooting & Hunting Třemešek s.r.o. - broková střelnice u Oskavy
Lov zvěře, myslivost